Vooraf

Per 1 januari 2010 gaan de huidige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum samen met de dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen een nieuwe gemeente vormen. In de loop van november 2008 wordt de naam van die fusiegemeente vastgesteld. Op 16 oktober 2008 stelde een commissie van vier historici voor de fusiegemeente de naam ‘Horst aan de Maas’ te geven. Dit voorstel viel niet overal in even goede aarde, zo bleek vrijwel meteen. Naar het zich laat aanzien zal de discussie over de nieuwe gemeentenaam nog wel even blijven voortwoeden. Dit weblog gaat die discussie op de voet volgen. Af en toe met een knipoog, maar zo objectief mogelijk, dus de samensteller zal zich onthouden van persoonlijke meningen (zonder garantie dat hem dit ook lukt).

woensdag 19 november 2008

'Meerderheid van stemmen'

In de loop van de dag wordt het bericht in de papieren editie van Dagblad De Limburger bevestigd door een mededeling op de websites van de gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum. Het besluit om Horst aan de Maas tot 1 januari 2010 als werknaam voor de nieuwe fusiegemeente te hanteren, is volgens de verklaring ‘met meerderheid van stemmen’ genomen door de fractievoorzitters van de gemeenteraden van Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum.

Geen opmerkingen: