Vooraf

Per 1 januari 2010 gaan de huidige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum samen met de dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen een nieuwe gemeente vormen. In de loop van november 2008 wordt de naam van die fusiegemeente vastgesteld. Op 16 oktober 2008 stelde een commissie van vier historici voor de fusiegemeente de naam ‘Horst aan de Maas’ te geven. Dit voorstel viel niet overal in even goede aarde, zo bleek vrijwel meteen. Naar het zich laat aanzien zal de discussie over de nieuwe gemeentenaam nog wel even blijven voortwoeden. Dit weblog gaat die discussie op de voet volgen. Af en toe met een knipoog, maar zo objectief mogelijk, dus de samensteller zal zich onthouden van persoonlijke meningen (zonder garantie dat hem dit ook lukt).

dinsdag 25 november 2008

Kritiek

Op het weblog Horst sweet Horst wordt de tot dusverre gevolgde naamgevingsprocedure fel bekritiseerd: ‘Het heeft er alle schijn van dat het tegenstribbelende Sevenum tevreden moest worden gesteld. Is dit nu daadkracht? Nee, dit is pappen en nathouden. Om de hete brij heen draaien. De kerk in het midden houden.’

Geen opmerkingen: