Vooraf

Per 1 januari 2010 gaan de huidige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum samen met de dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen een nieuwe gemeente vormen. In de loop van november 2008 wordt de naam van die fusiegemeente vastgesteld. Op 16 oktober 2008 stelde een commissie van vier historici voor de fusiegemeente de naam ‘Horst aan de Maas’ te geven. Dit voorstel viel niet overal in even goede aarde, zo bleek vrijwel meteen. Naar het zich laat aanzien zal de discussie over de nieuwe gemeentenaam nog wel even blijven voortwoeden. Dit weblog gaat die discussie op de voet volgen. Af en toe met een knipoog, maar zo objectief mogelijk, dus de samensteller zal zich onthouden van persoonlijke meningen (zonder garantie dat hem dit ook lukt).

dinsdag 11 november 2008

Enquête

Dagblad De Limburger meldt vandaag dat er 338 reacties zijn binnengekomen op de internetenquête op de websites van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum over de naamgeving van de nieuwe fusiegemeente. Het grootste aantal reacties is afkomstig uit Sevenum: 205. Daarvan willen er 157 een andere naam dan Horst aan de Maas. De helft van de 113 mensen uit Horst aan de Maas die reageerden, vindt Horst aan de Maas eveneens geen geschikte naam.
Een aantal respondenten suggereerde een alternatieve naam voor de nieuwe gemeente. Naast al eerder gedane naamssuggesties worden ook nieuwe namen voorgesteld: Noorderpeel, Heerlijkheid Horst, Land van Horst, Peelland, Reindonk, Megahorst, Horster Heym, Driessenoord en Horst XL.

Geen opmerkingen: