Vooraf

Per 1 januari 2010 gaan de huidige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum samen met de dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen een nieuwe gemeente vormen. In de loop van november 2008 wordt de naam van die fusiegemeente vastgesteld. Op 16 oktober 2008 stelde een commissie van vier historici voor de fusiegemeente de naam ‘Horst aan de Maas’ te geven. Dit voorstel viel niet overal in even goede aarde, zo bleek vrijwel meteen. Naar het zich laat aanzien zal de discussie over de nieuwe gemeentenaam nog wel even blijven voortwoeden. Dit weblog gaat die discussie op de voet volgen. Af en toe met een knipoog, maar zo objectief mogelijk, dus de samensteller zal zich onthouden van persoonlijke meningen (zonder garantie dat hem dit ook lukt).

dinsdag 21 oktober 2008

Niet akkoord

Dagblad De Limburger bericht dat de Sevenumse gemeenteraad niet akkoord gaat met de naam Horst aan de Maas. De fractievoorzitters van de vier in de Sevenumse gemeenteraad vertegenwoordigde partijen zijn van mening dat een nieuwe gemeente een nieuwe naam moet krijgen. In de drie artikeltjes die de krant aan de zaak wijdt, worden nog drie naamsuggesties gedaan: Maas en Peel, Peel en Maas en Molenbeekdriehoek.

Geen opmerkingen: